Kadry i płace

W zakresie usług kadrowo – płacowych

Prowadzimy:
procedurę przyjęcia kandydata do pracy
obowiązkowe pracownicze teczki osobowe
karty urlopowe
dokumentację dla ZUS oraz pracowników
ewidencje wynagrodzeń
Przygotowujemy:
umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło i in. określające stosunek pracy
skierowania na badania lekarskie
świadectwa pracy, rachunki
listy płac oraz zestawienia wypłat przysługujących z tytułu umów cywilno – prawnych
zaświadczenia
deklaracje dla Urzędu Skarbowego