Ryczałt i KPiR

W zakresie ryczałtu oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Prowadzimy:
ewidencję przychodów bądź przychodów i kosztów ( w zależności od formy opodatkowania );
ewidencję i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
ewidencję wyposażenia;
ewidencję zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług;
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
sporządzamy deklaracje podatkowe;
sporządzamy roczne deklaracje rozliczeniowe ( PIT 28, PIT 36, PIT 36L i in. );