Usługi księgowe i kadrowe

Wieloletnie doświadczenie oparte na wiedzy merytorycznej czyni z nas odpowiednich partnerów biznesowych. Z zaangażowaniem i sumiennością spełniamy oczekiwania Klienta zarówno w branży księgowo – kadrowej, jak i informatycznej.

Learn More

Usługi informatyczne

Usługi informatyczne serwis sprzętu, monitorowanie i zarządanie sieciami, serwerami oraz usługami, hosting, telefonia IP, audyty

Learn More

Doradztwo

Opty­ma­li­za­cja podat­kowa ozna­cza celowe dzia­ła­nie pod­miotu poprzez taki dobór narzę­dzi praw­nych i czyn­no­ści praw­nych wła­ści­wie roz­po­zna­ wal­nych podat­kowo, aby zgod­nie z pra­wem obni­żyć zobo­wią­za­nia podat­kowe. Dzia­ła­nia takie niosą za sobą wiele korzy­ści dla firmy takich jak: poprawa płyn­no­ści finan­so­wej, ure­al­nie­nie wyniku finan­so­wego, poprawa kon­ku­ren­cyj­no­ści firmy czy też obni­że­nie ryzyka pro­wa­dze­nia biznesu.

Learn More

Trochę o nas i naszym zespole…

Od ponad 15 lat zajmujemy się księgowością oraz doradztwem.
Długoletnie doświadczenie naszych pracowników, dokładność oraz wypracowane procedury weryfikacji i kontroli wewnętrznej dokumentów zapewniają wysoką jakość świadczonych usług. Biuro Rachunkowe Raich stale współpracuje z ekspertami z dziedziny prawa i podatków.
Zespół Biura Rachunkowego Raich tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu podatków, rachunkowości jak i prawa pracy. Biuro Rachunkowe Raich ciągle podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu zagadnień podatkowych oraz kadrowych.
Biuro Rachunkowe Raich posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów oraz ubezpieczenie OC prowadzonej działalności. Biuro wykorzystuje licencjonowane programy księgowe i najnowocześniejsze technologie informatyczne. W trosce o bezpieczeństwo Biuro Rachunkowe Raich stosuje procedury bieżącej archiwizacji baz danych.